Algemene Ledenvergadering 19 juni 2019

Alle leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van ckv DOS. Deze wordt gehouden op woensdag 19 juni om 20 .00 uur in ons clubhuis.

De leden hebben ook allemaal per email al de agenda en bijbehorende stukken ontvangen.

AGENDA: 

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen door de voorzitter
 • Verslag Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018
 • Seizoensverslag van de secretaris (is bijgevoegd)
 • Seizoenverslag diverse commissies
 • Verkiezing leden bestuur en diverse commissies (overzicht bijgevoegd)
 • Visie 2020;
  • tussenstand 2019
  • op weg naar visie 2023

Pauze

 • Vaststelling prijzen consumpties clubhuis
 • Jaarrekening 2017-2018 + verslag kascommissie *)
 • Begroting seizoen 2019-2020 *)
  • Contributie aanpassing
 • Jubilarissen
  • Jannie van der Vaart en Annemiek van de Bunt (25 jaar)
 • Rondvraag