Algemene Ledenvergadering woensdagavond 27 juni

Hieronder de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 27 juni, aanvang 20.00 uur  in ons clubhuis.

Iedereen is van harte welkom!

1.Opening door de voorzitter

2.Mededelingen door de voorzitter

3.Verslag ALV van 7 juni 2017

4.Seizoen verslag van de secretaris

5.Seizoen verslagen diverse commissies

6.Verkiezing leden bestuur en diverse commissies

7.Visie 2020: Wij zijn DOS; samen sterk. Stand van zaken 2018

  PAUZE

7.Privacywetgeving

8.Voorstel aanpassing prijzen consumpties

9.Jaarrekening 2016-2017 + verslag kascommissie

10.Begroting 2018-2019

11.Jubilarissen

12.Rondvraag