Allerbeste wensen

Het bestuur en alle leden van DOS wensen u/jou

een sportief en gezond 2020 toe!!