ALV woensdagavond 22 juni

Alle leden zijn per email al uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze wordt gehouden op woensdagavond 22 juni in ons clubhuis. De aanvang is om 20.00 uur.

Komen jullie ook? Meedenken, Meebeslissen en Meewerken aan de toekomst van DOS?

Hieronder de agenda voor deze avond.

AGENDA:
1) Opening door de voorzitter
2) Mededelingen door de voorzitter
3) Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2021
4) Seizoenverslag secretaris (bijgevoegd)
5) Seizoenverslag diverse commissies
6) Verkiezing leden bestuur en diverse commissies (overzicht bijgevoegd)
7) Visie 2025
PAUZE
8) Vaststelling prijzen consumpties clubhuis
9) Jaarrekeningen 2019-2020 en 2020-2021 + verslag kascommissie
10) Begroting seizoen 2022-2023 + Contributie aanpassing
11) Jubilarissen
25 jaar: Riet de Waal
12) Rondvraag