Berichtgeving bestuur

De coronacrisis heeft impact op iedereen. We zitten nog met veel vragen. Wat de impact is voor DOS is zeker nog niet duidelijk. Aanstaande dinsdag komt het Kabinet met een besluit welke maatregelen ook na 6 april nog gelden. Wij hebben niet de verwachting dat er een versoepeling zal worden aangekondigd.

Als bestuur zitten we deze periode evenwel niet stil. We hebben de uitkomsten van de enquête (zie verderop) besproken, ons VOG beleid geactualiseerd, maar ook heel praktische zaken als de vernieuwing van het dak van de terrasoverkapping dat tijdens de storm kapot is gewaaid.

Visie 2025
Wij hebben een enquête uitgezet onder de leden en ouders van jeugdleden om van hen te vernemen welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor onze toekomstvisie. Allen die deze enquête hebben ingevuld hartelijk bedankt hiervoor!

Een volgende stap is om de uitkomsten hiervan met elkaar verder uit te werken. Wij willen dit tijdens een “pizza meeting” met jullie doen. Deze stond gepland voor maandag 30 maart, maar zal op die datum niet doorgaan. Als een nieuwe datum bekend is ontvangen jullie allemaal zo spoedig mogelijk een uitnodiging.

Hoe houden we contact? Hoe houden we de vereniging levend?
Dat lijkt ons een mooie uitdaging voor al onze leden. We dagen jullie uit om creatief te zijn. Hoe houden we DOS onder de aandacht van elkaar. Houdt het artikel van onze voorzitter in de gaten dat hierover volgende week verschijnt!

Tot slot
Hopelijk mogen we elkaar in juni weer actief ontmoeten. Laten we die maand vooral ook gebruiken om plezierige activiteiten met elkaar te ondernemen. Er is dan zo als het er nu naar uitziet geen competitie, dus voldoende ruimte voor andere activiteiten. In de verenigingsagenda staan op 12 juni de vrijwilligersavond en op 20 juni het Coen’s schutterstoernooi gepland, maar er is nog alle ruimte voor aanvullende ideeën! Heb je een idee? Lanceer het, organiseer het. Wij zijn benieuwd!

Heb je vragen of iets anders? Mail of bel ons en blijf gezond en verlies elkaar niet uit het oog!

Bestuur ckv DOS