Besluiten Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering heeft op 27 juni de volgende besluiten genomen;

 1. ingestemd werd met alle voordrachten voor nieuwe bestuursleden en commissies. Dat betekent concreet:
  • Lisa Rademakers en Carina de Graaf gaan het bestuur versterken
  • Monique de Jong komt in de sponsorcommissie
  • Carina de Graaf treedt ook toe tot de webcommisse
  • De AC heeft Luc den Otter binnengehaald
  • Jeroen Groot komt in de TC
  • Marieke Schurrman treedt toe tot de schoolkorfbalcommissie
 2. De jaarrekening 2016-207 werd vastgesteld
 3. De begroting 2018-2019 is aangenomen
 4. Vanaf komend seizoen is het buitenterrein rookvrij met uitzondering van een nog aan te wijzen locatie
 5. Adrie de Graaf (50) en John van der Lee (40) zijn gehuldigd als jubilarissen.