Besluiten ALV 22 juni 2022

Hieronder tref je de door de leden genomen besluiten tijdens de ALV van 22 juni jl.

Benoemd en gekozen zijn:
Bestuur: Amber de Jong en Birgit Rademakers.
CHC: Luc den Otter
Vrijwilligerscoördinatie: Marjolein van Zijtveld en Linda Nap.

Prijzen consumpties clubhuis.
De vergadering stemt in met de voorgestelde prijsverhoging.
Actiepunt penningmeester en CHC: De prijsverhoging is exclusief de verrekening van statiegeld. Dit nog verrekenen wanneer van toepassing, zodat de prijs nog wordt verhoogd.
Actiepunt CHC: Meer aandacht voor meer gezonde producten

Jaarrekening 2019-2020, 2020-2021
De vergadering stemt in met de jaarrekening en besluit conform het voorstel van de kascommissie de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor de financiële verantwoording.

Begroting 2022-2023 (inclusief voorstel contributie aanpassing)
De vergadering stemt in met de begroting inclusief de contributieverhoging van 3%.
Actiepunt penningmeester: graag leeftijden toevoegen voor jeugd (van pupillen tot en met junioren).

Actiepunten:

  • Volgend seizoen eerder en meer bekendheid geven aan het Stratenkorfbaltoenooi
  • Meer aandacht besteden aan artikelen op site, in de Vierklank en de VAR, want veel leden, ouders en inwoners kijken minder vaak op de social media kanalen van DOS.
  • Volgend seizoen kijken of we weer mee kunnen doen met avondvierdaagse vragen ouders.