Bestuur

Email: bestuur@dos-westbroek.nl

Dirk-Jan van Barneveld

 • De voorzitter heeft de algehele leiding en is de eerste vertegenwoordiger van de vereniging
 • Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, naar: gemeentelijke- en sportinstanties
 • Vrijwilligersbeleid
 • Aanspreekpunt commissie oud papier
 • Aanspreekpunt scheidsrechterzaken

Birgit Rademakers – Secretaris   (info@dos-westbroek.nl)

 • Het secretariaat is het postadres voor de vereniging zowel intern als extern, alle post en het e-mailverkeer komt hier binnen
 • VOG
 • notuleren bestuursvergaderingen en ALV

Cornel Boere – Penningmeester 06-15965372

 • De penningmeester verzorgt alle financiële zaken binnen de vereniging
 • Contactpersoon voor de ledenadministratie
 • coördinatie financiële acties

Annick Stokhof

 • Jeugdzaken
 • Ledenwerfwerving

Lisa Rademakers –  (sociale) media

 • PR functionaris
 • Sociale media (website, facebook, twitter etc.)
 • Contactpersoon Activiteitencommissie
 • Clubhuis- en accommodatiezaken

Amber de Jong