Cornel Boere benoemd tot ‘Lid van verdienste’ bij ckv DOS!

Na 11 jaar voorzitterschap heeft Cornel Boere de voorzittershamer overgedragen aan Dirk Jan van Barneveld. Naast het voorzitterschap, zet Cornel zich ook al jaren vrijwillig in als o.a. penningmeester en scheidsrechter. Dat zal hij ook in de toekomst blijven doen. Kortom; Cornel is enorm betrokken en belangrijk voor de vereniging. Want zonder vrijwilligers, geen DOS. Dat realiseren we ons bij DOS maar al te goed.

Als blijk van waardering is Cornel op de Algemene Ledenvergadering op 6 november -bij de overdracht van het voorzitterschap- benoemd tot ‘Lid van verdienste’. Een bijzondere benoeming, die compleet op zijn plek is na zijn jarenlange inzet in het verleden, maar ook in de toekomst bij ckv DOS.