Maatregelen COVID-19 voor DOS (Update 19 december)

Lockdown / Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS (update 19 december 2021)
De Rijksoverheid heeft zojuist bekendgemaakt dat de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt. Met ingang van zondag 19 december tot in ieder geval 14 januari zijn binnensportlocaties gesloten. Buitensportlocaties mogen open tussen 5.00 uur en 17.00 uur.
Volwassenen van achttien jaar en ouder mogen buiten met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand sporten, exclusief instructeur. Kinderen tot en met zeventien jaar hoeven tijdens het sporten buiten geen anderhalve meter afstand te houden en mogen trainen en wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging. Alle maatregelen voor de sport vind je op de site:

Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS (update 24 september 2021)

Hieronder tref je de huidige maatregelen en richtlijnen die we met elkaar in acht moeten nemen. Vanaf 25 september gelden er nog enkele maatregelen.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Voor tijdens het sporten gelden er geen beperkende maatregelen meer

Voor het terras gelden geen beperkende maatregelen meer

Voor het clubhuis geldt:

 • er zijn geen zitplaatsen in het clubhuis, noch aan een tafel noch aan de bar
 • bestellen en afhalen van consumpties is mogelijk, maar deze mogen niet in het clubhuis worden genuttigd
 • voor activiteiten zoals klaverjasavonden geldt dat iedereen vanaf 13 jaar een geldend coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen.

We rekenen op jullie medewerking en gaan er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin neemt!.

Bestuur DOS

Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS. 

Hieronder tref je de huidige maatregelen en richtlijnen die we met elkaar in acht moeten nemen. We zijn blij dat er weer volop gekorfbald kan worden, maar vooral rondom de wedstrijden gelden nog wel een aantal regels. 

Voor iedereen geldt: 

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter afstand. 
 • vermijd drukte; 
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie; 
 • schud geen handen; 
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

Voor tijdens het sporten geldt: 

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden; 
 • Er mogen zonder beperkingen wedstrijden gespeeld worden;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend;
 • Er mogen toeschouwers aanwezig zijn, deze dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. (In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan) 

Voor het clubhuis en terras geldt: 

 • een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 
 • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;  
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden. 
 • Het clubhuis moet uiterlijk om 00:00 uur gesloten zijn. 
 • Afhalen is mogelijk.  

 

We rekenen op jullie medewerking en gaan er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin neemt! Wij zijn blij dat we in ieder geval weer in de gezonde buitenlucht onze korfbalsport kunnen uitoefenen. 

Bestuur DOS 

Maatregelen COVID-19 voor DOS. (Update 15 maart)

Op 3 maart heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het corona virus voor de sport ietsjes versoepeld. Daar zijn wij als korfballers natuurlijk heel blij mee, want dat betekent dat de veldtrainingen voor spelers tot 27 jaar zonder beperkingen kunnen worden gehouden. Wel moeten hierbij uiteraard de bekende RIVM richtlijnen in acht worden genomen.

Nu ook eind maart onze nieuwe kunstgrasvelden klaar zijn, gaan we direct hierna vanaf maandag 29 maart op het veld trainen!

Concreet houdt dit het volgende in:

Voor jeugdteams geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen tijdens de trainingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Voor senioren tot 27 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens trainingen niet te worden nageleefd;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Voor senioren vanaf 27 jaar geldt:

 • Er mag alleen in viertallen gesport worden.
 • De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter.
 • De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Voor senioren teams met spelers in beide leeftijdscategorieën geldt dat de spelers van 27 jaar en ouder apart dienen te trainen van de groep tot 27 jaar.

Hiernaast zijn de kleedkamers nog steeds gesloten.

Veldcompetitie:

Het is op dit moment nog onduidelijk of en zo ja wanneer de veldcompetitie kan worden gestart. Het KNKV heeft hierover nog geen besluit genomen.

We rekenen op jullie medewerking en gaan er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin neemt! Wij zijn blij dat we in ieder geval weer in de gezonde buitenlucht onze korfbalsport kunnen uitoefenen.

Bestuur DOS

Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS. (update 15 oktober)

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het corona virus verder verscherpt. Dat betekent dat de veldcompetitie hierdoor vroegtijdig is beëindigd. De breedte sport teams hebben hun competitie nog kunnen afronden, maar voor DOS 1, 2 en 3 betekent dit waarschijnlijk dat in het voorjaar de twee niet gespeelde wedstrijden worden ingehaald.

Hieronder de maatregelen die DOS heeft moeten nemen:

Voor jeugdteams geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Wij zijn als bestuur in overleg met de JTC hoe we dit vorm gaan geven.Voor dit moment gaan wij er van uit dat vanaf 2 november de jeugd gewoon in de zaal kan trainen.

Voor seniorenteams geldt:

 • Per korfbalvak mogen 2 viertallen (8 spelers) trainen;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Het bestuur overlegt met de TC en trainers of we gaan starten met trainingen per 2 november in de zaal. Hierover volgt nog nader bericht.

Zaalcompetitie
Het is nog onduidelijk wanneer de zaalcompetitie kan worden gestart. Het KNKV heeft aangegeven op korte termijn met aanvullende informatie te komen. Aangezien de maatregelen van het kabinet in ieder geval tot 11 november duren, lijkt een snelle start niet voor de hand te liggen.

 ——————————————-

Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS. (update 29 september)

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het corona virus verscherpt. Dat heeft tot gevolg dat ook DOS helaas enkele aanvullende maatregelen heeft moeten nemen.

Clubhuis en kleedkamers
• De bar in het clubhuis is de komende drie weken dicht (dus in elk geval tot dinsdag 20 oktober)
• De kleedkamers zijn wel open, maar hierbij geldt het advies om zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.

Toegang tot de accommodatie tijdens wedstrijden en trainingen
• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
• Ouders kunnen hun kinderen begeleiden tot aan het hek bij het clubhuis
• Chauffeurs van bezoekende jeugdteams vallen onder teambegeleiding, en dus niet onder toeschouwers. Zij hebben dus wel toegang tot de accommodatie.
• Alle spelers, verzorgers, officials en trainers, dienen de accommodatie na hun wedstrijd weer te verlaten.
• Kleed je bij de wedstrijden bij voorkeur zo veel mogelijk al thuis om.

Naast deze maatregelen zijn de eerder genomen voor zover van toepassing nog onverkort van kracht.

Maatregelen vanwege COVID-19 voor DOS (update 31 augustus)

Naast de algemene richtlijnen van het RIVM/overheid heeft het www.nocnsf.nl een protocol voor de sport opgesteld en op www.knkv.nl meer specifiek voor het korfballen. Op de diverse websites is dit terug te vinden. Hierbij de belangrijkste richtlijnen bij DOS.

Voor iedereen geldt dat de algemene richtlijnen van het RIVM uiteraard van toepassing zijn, namelijk:
• Houdt 1,5 meter afstand
• Was je handen regelmatig
• Nies en hoest in je elleboog
• Schudt geen handen
• Als je ziek bent of klachten hebt dan blijf je thuis
• Kom je terug uit een zogenaamd “oranje’ gebied, dan ga je eerst 10 dagen in thuisquarantaine.
• Het bestuur vraagt vooraf bij de verenigingen die bij ons komen spelen om de gegevens van de coach/aanvoerder, zodat we indien nodig een ieder snel kunnen traceren

Verder specifiek voor spelers en trainers
• Tijdens de trainingen en wedstrijden gelden deze richtlijnen dus ook, met uitzondering van de 1,5 meter afstand
• Vooraf en na afloop van de training en wedstrijd is de afstandsmaatregel weer van toepassing
• Bij teambesprekingen geldt de 1,5 meter afstand
• Teambesprekingen zijn in de kleedkamer toegestaan, waarbij alleen de 8 basisspelers en de coach aanwezig mogen zijn. Als er meer spelers en/of begeleiding aan het teamgesprek deelnemen, dan moeten deze besprekingen buiten worden gehouden.
• In de bestuurskamer mogen vanwege de beperkte ruimte geen teambesprekingen meer worden gehouden.
• Kleedt je zoveel mogelijk thuis al om, waardoor je het gebruik van de kleedkamers beperkt
• De onderlinge afstand geldt ook in de kleedkamer en douche.
• Desinfecteer de korfbalmaterialen, vooral de ballen
• Was je handen voorafgaand, in de rust en na afloop
• Neem je eigen bidon mee, of bij teams bidons zet duidelijk je naam er op
• In de dug out geldt ook de 1,5 meter afstand. De zitplekken worden aangegeven. Diegenen die niet in de dug out kunnen plaatsnemen, pakken een stoel voor op/langs het kunstgrasveld
• Bij uitwedstrijden is het advies vanuit de overheid om wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Indien één iemand in de auto verzoekt om mondkapjes te dragen dan zal iedereen in de auto hieraan direct gehoor geven.

Verder specifiek voor publiek
• Bij binnenkomst op de accommodatie desinfecteer de handen
• Op het terras is het gebruik van een stoel/bank verplicht
• Bij de wedstrijden niet schreeuwen
• Houdt afstand ten opzichte van elkaar, de reserve spelers en coaches
• Betreedt niet het speelveld en de afgeschermde zones

Gebruik van het clubhuis en terras
• Het clubhuis in principe alleen gebruiken voor afhalen en niet als zitplek
• De ingang aan de zijkant blijft dicht
• Direct achter het hek staat een statafel plaatsen met desinfectiemateriaal
• Op de vloer zijn 1,5 meter strepen aangebracht
• Terrasmeubilair staat op onderlinge 1,5 meter afstand. Deze mogen niet worden verschoven
• Het clubhuis wordt goed schoongemaakt na iedere dag en sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken worden meerdere keren per dag schoongemaakt.

Tenslotte, zoals ook overal te lezen en te horen: “het corona virus houden we er samen onder”. We rekenen dan ook op jullie aller medewerking hierin bij deze helaas noodzakelijke maatregelen!

Bestuur DOS