De jeugd van DOS gaat zwemmen!

Beste jeugdleden van DOS!
Het is al weer lange tijd geleden dat we met z’n alle gezwommen hebben.
Op vrijdagavond 1 februari a.s. is het weer zo ver. Op die avond willen we
met de B1, C1 en D1 naar het zwembad Dijnselburg in Zeist gaan.
We vertrekken om 18.00 uur vanaf het dorpshuis en zijn daar zo rond
21:15 uur weer terug.
De eigen bijdrage voor het zwemmen is €3,-. We willen dit graag in
ontvangst nemen voordat we de auto’s in gaan.
Als je mee wilt vragen we je het zo snel mogelijk te laten weten via de
mail. Opgeven kan t/m woensdag 30 januari.
Om alle kinderen naar het zwembad te vervoeren hebben we nog wel een
aantal ouders nodig die ons willen brengen en/of halen.
Ouders aan jullie de oproep om u hiervoor op te geven.
Alvast bedankt voor uw hulp. (Let op: Als we niet genoeg ouders
hebben voor het brengen en halen kan het zwemmen niet
doorgaan, en dat zou natuurlijk erg jammer zijn!)

Tot dan!
De Jeugd Activiteiten Commissie

Linda Nap, Bram Nap,
Sara Nap, Dagmar Noordermeer