Dinsdag 6 november benoeming nieuwe voorzitter

Dinsdagavond 6 november is er om 20.00 uur een extra Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn hiervoor enkele weken geleden al uitgenodigd.

Het is een korte agenda. De vergadering staat vooral in het teken van het benoemen van Dirk-Jan van Barneveld als nieuw bestuurslid, in de functie van voorzitter. Cornel Boere zal de voorzittershamer na ruim 11 jaar overdragen.

Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering, en om na afloop van de vergadering met elkaar het glas te heffen op -en met- de nieuwe voorzitter!!