Ereleden en leden van verdienste

Overzicht Ereleden en Leden van Verdienste                ckv DOS  per 6 november 2018

Ereleden:
Wim de Rooij †
Adrie de Graaf
Bert Oudhof †
Wilco de Rooij

Leden van Verdienste:
Bert de Graaf
Jan de Gram †
Gonnie de Rooij                                                                                                                                                                  Piet Geurtsen
Jaap Kalisvaart
John van der Lee
Marco van der Vaart
Jeroen van der Vaart
Johan van der Tol                                                                                                                                                          Cornel Boere