Info over DOS

Christelijke korfbalvereniging D.O.S.
Westbroek
Opgericht: 8 juni 1967

Secretariaat
Wolkammerweg 32
3615 CG Westbroek
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@dos-westbroek.nl

Bewegen is belangrijk, wat is er dan nog mooier om dat ook nog eens te doen in een veilige en prachtige omgeving. Kom daarom korfballen bij D.O.S.

Korfbal is dé teamsport en speel je met jongens en meisjes samen. Het spel gaat razendsnel en alleen door samen te spelen kun je scoren. Naast wedstrijden en trainingen organiseert D.O.S. diverse activiteiten, van het Sinterklaasfeest tot en Pubquiz, bingo’s en het stratenkorfbaltoernooi. Gezelligheid en samen sportief bezig zijn vinden wij enorm belangrijk.

D.O.S. is een actieve korfbalvereniging in het dorp Westbroek. Wij hebben 11 teams die competitiewedstrijden spelen en ruim 160 leden. Naast deze teams traint een grote groep recreanten op de donderdagavond gezellig en fanatiek met elkaar. Op zaterdagochtend zijn de Kangoeroes (de allerkleinsten) met elkaar actief met spelletjes en trainen.

Om kennis te maken met D.O.S. kun je het beste langskomen op ons veld en ons clubhuis in Westbroek, daar speelt D.O.S. in het voor- en najaar haar wedstrijden. In de winter zijn de wedstrijden in de sporthal van Maartensdijk, de Vierstee. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen, meld dit dan van te voren bij de Jeugd Technische Commissie (jtc@dos-westbroek.nl) of bij de Technische Commissie voor senioren (tc@dos-westbroek.nl). Dan zorgen zij dat de trainers op de hoogte zijn en ben je van harte welkom om vier keer kosteloos mee te trainen. Zien we je snel?

Onze eigen leden, maar ook de ouders van jeugdleden zijn erg betrokken bij de vereniging. Zij zorgen er samen voor dat er veel vrijwilligerswerk wordt gedaan en dat is nodig om de vereniging draaiende te houden. Ook de bedrijven in Westbroek dragen D.O.S. een warm hart toe, dit doen zij door middel van sponsoring. Wil je meer weten over de verschillende sponsormogelijkheden, kijk dan verder onder het kopje sponsors.

Bij onze jeugd ligt de nadruk op het beter leren korfballen. Doordat elk team twee trainers heeft kan extra aandacht aan alle kinderen worden gegeven. Met dank aan de inzet van onze commissies is de jeugdafdeling van D.O.S. gegroeid. Het is belangrijk dat deze groei zich doorzet om D.O.S. ook in de toekomst op hoog niveau te laten spelen. Het eerste van D.O.S. speelt dit seizoen namelijk zowel op het veld als in de zaal in de Overgangsklasse.

Wil je meer weten? Kijk dan verder rond op deze website, facebook pagina of op instagram.

Contributies
Met ingang van 2019/2020 gelden de volgende contributiebedragen:

Senioren € 198,00
Recreanten € 106,00
Algemeen reserves € 148,00
Junioren € 156,00
Aspiranten € 130,00
Pupillen € 99,00
Kangoeroes € 58,00
Niet spelend lid € 40,00
Je kunt ook met de U-pas bij ons lid worden.
Heeft u een laag inkomen? Vraag dan de gratis U-pas aan. Met de U-pas krijgt u een bedrag voor sport, cultuur en recreatie.
Gedragsregels Veilig Sporten bij DOS.
Het NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld die zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Het KNKV heeft deze regels overgenomen en past deze ook toe bij haar tuchtrecht. Het bestuur van DOS hanteert deze gedragsregels en gaat deze de komende periode verder  specifiek uitwerken voor ons als club. De eerste stappen die hiertoe zijn gezet is het benoemen van een vertrouwenspersoon die los van de vereniging staat. Hiernaast willen wij dat alle vrijwilligers van DOS beschikken over een actuele VOG verklaring, welke gratis is aan te vragen.
Het aannamebeleid bij nieuwe vrijwilligers is er op gericht dat bij vrijwilligers die nieuw zijn bij onze club er een gesprek volgt, waarbij het beleid van DOS wordt toegelicht. Functies die puur van administratieve aard zijn (zoals leden van de kascommisie) zijn hiervan uitgezonderd.
Vertrouwenspersoon DOS: Dr. G.H.C. Mientjes (huisarts), 0346-281201, praktijkmientjes@xs4all.nl, kerkdijk 36, Westbroek