Invallersbeleid senioren 2018-2019

Iedereen heeft er wel eens mee te maken dat hij of zij niet kan deelnemen aan een wedstrijd. Dit wordt in de meeste gevallen opgelost doordat de teams meestal bestaan uit meer spelers dan daadwerkelijk opgesteld mogen worden. In sommige gevallen zal er een beroep gedaan moeten worden op spelers uit andere teams.

Allereerst ter verduidelijking:

 • Reserve is: bij een ander team op de reserve bank zitten en eventueel tijdens de wedstrijd invallen
 • Invallen is: in een ander team in de basis opstelling starten

Hiervoor gelden verder de volgende regels:

 • Alle teams dienen zoveel mogelijk compleet te spelen. Spelen gaat voor reserve zitten.
 • Van (wedstrijd) korfbalspelers wordt verwacht dat zij ter beschikking staan om reserve/invaller te zijn bij hogere teams. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met de desbetreffende spelers.
 • Binnen de (wedstrijd)korfbal teams zijn spelers verplicht van onderaf door te stromen naar de hogere teams in het geval van bijvoorbeeld blessures en ziekte
 • Dit seizoen zijn DOS 1, 2, 3 en 4 wedstrijdkorfbalteams. DOS 5 speelt breedtekorfbal.
 • Opgegeven spelers in een wedstrijdkorfbalteam mogen niet in een lager team uitkomen volgens de reglementen van het KNKV (voor senioren 1 en 2 gelden afwijkende regels)
 • Invallers/reserves voor S1 worden in het seizoen 2018-2019 in eerste instantie uit S2 gehaald.
 • Invallers/reserves voor S2 worden in het seizoen 2017-2018 in eerste instantie uit S3 en S4 gehaald en zonodig Algemeen Reserve.
 • Invallers/reserves voor S3 worden in het seizoen 2018-2019 in eerste instantie uit S4 gehaald en Algemeen Reserve.
 • Invallers/reserves voor S4 worden in het seizoen 2018-2019 in eerste instantie uit S5 gehaald en Algemeen Reserve dan wel uit het oudste jeugdteam.
 • Invallers/reserves voor S5 worden in het seizoen 2018-2019 uit de Algemeen Reserves gehaald dan wel uit het oudste jeugdteam.
 • Invallers/reserves voor S1 en S2 worden in principe door de externe trainers geregeld
 • Invallers/reserves voor de overige seniorenteams worden geregeld door het betreffende wedstrijdsecretariaat, in goed overleg met de betreffende trainer(s)/coach(es). Deze laatste spreken hun voorkeur uit over de te benaderen speler(s).

Wanneer het voorkomt dat beide teams (team waarin speler zelf speelt en team waarin hij moet invallen) gelijk moeten spelen zal er worden gekeken naar de belangen van beide teams. Indien er twijfel bestaat over de te nemen beslissing zal deze genomen worden door de TC. Wanneer een speler zelf de voorkeur aangeeft, om in het eigen team te spelen in plaats van in te vallen in een hoger team, zal deze voorkeur in de beslissing worden meegewogen.

Wij rekenen op jullie medewerking om alle teams ook dit seizoen weer compleet te laten spelen inclusief de reserves. Zo laten we zien dat we één club zijn!

September 2018