Jubilarissen bij korfbalclub DOS

Tijdens de Algemene Ledenvergadering  van DOS werden drie leden genoemd vanwege het bereiken van een bijzondere mijlpaal.

  • Adrie de Graaf is 50 jaar lid van DOS. Zij kreeg een naamplaatje voor op de “gouden jubilarissen bank” op het buitenterrein.
  • John van der Lee is 40 jaar lid en ontving een mooi beeld van  korfballers in actie.
  • John Krah is al 25 jaar lid, maar kon helaas niet aanwezig zijn.

Op de foto staan de jubilarissen van DOS, Adrie en John, met hun onderscheiding.

Namens DOS allemaal van harte gefeliciteerd met dit jubileum!