Kascommissie

Bert de Graaf en Jaap Kalisvaart

  • Het controleren van de jaarrekening
  • Het doen van voorstellen ten aanzien van het financieel beheer van de vereniging
  • Het doen van voorstellen ten aanzien van besteding van een eventueel positief saldo
  • Het doen van een voorstel aan de Algemene Leden Vergadering tot het al dan niet verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur