Richtlijnen zaalcommissaris jeugdwedstrijden

De zaalcommissaris is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden.

De taken van de zaalcommissaris houden in:

  1. De zaalcommissaris is herkenbaar. In de kast bij het scorebord boven liggen twee bodywarmers met opdruk “Zaalwacht ckv DOS”. Een sleutel voor de kast is af te halen achter de bar.
  2. De zaalcommissaris zorgt dat de wedstrijden op tijd beginnen en eindigen van de wedstrijden. Bij het uitlopen van de wedstrijden dienen zodanige maatregelen te worden genomen dat het programma toch in hoofdlijnen wordt gevolgd (bijvoorbeeld door het inkorten van de rust en inschiettijd). In principe is er bij elke wedstrijd 5 minuten voor het inschieten en voor de rust.
  3. De zaalcommissaris ontvangt de scheidsrechter wanneer deze door een externe vereniging geleverd wordt. De zaalcommissaris wijst hem/haar de kleedkamer en overhandigt de scheidsrechter (indien dit iemand van buiten DOS is) een consumptiebon. Deze zit in de tas van de zaalcommissaris die boven in de kast bij het scorebord ligt.
  4. De zaalcommissaris houdt orde in de sporthal. Dit betekent bijvoorbeeld geen kinderen die spelen in de hal of een reservebank vol met kinderen die er niets te zoeken hebben, niet warmlopen in de hal maar op de gang et cetera.
  5. De zaalcommissaris controleert geregeld de kleedkamers op netheid en het gedrag van spelers. Hierdoor kan eenvoudig worden geconstateerd wie/welke vereniging voor eventuele vernielingen aansprakelijk kan worden gesteld. Ouders van kinderen die bij een wedstrijd van een ander team komen kijken moeten erop gewezen worden dat zij zelf hun kinderen in de gaten moeten houden buiten de sporthal.
  6. De wedstrijden in de zaal dienen altijd door te gaan. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, zorgt de coach voor een vervanger. De zaalcommissaris kan hierin meedenken/organiseren.
  7. Indien de zaalwacht van een andere vereniging wordt overgenomen (TZ of Salvo) dan controleert de zaalcommissarisde ruimtes die ze gebruiken. Indien dit niet acceptabel is wordt dit gemeld bij de bar. Na afloop van de zaalwacht de ruimten (kleedkamers, tribune en sporthal netjes achterlaten (dus geen rommel in de gebruikteruimtes). Probeer het aantal flesjes limonade et cetera van met name de jeugd in de zaal ook te beperken, want dit levert meestal rommel op.
  8. Het gebruik van het elektronisch score bord is mogelijk maar geen vereiste. Het toetsenbord wordt door de zaalcommissaris afgehaald en na afloop teruggebracht bij de bar. De bediening dient door een volwassen persoon te geschieden. Wanneer het elektronisch scorebord niet gebruikt wordt, wordt het scorebord wat achter de bar staat gebruikt. Bediening hiervan gebeurt door de coach/spelers.