Routekaart competitie

Routekaart competitie <- klik hier!

Hoewel we hopen op een snelle hervatting van het mooie korfballeven, weet niemand hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen. Ondanks dat het kabinet aangaf dat we er rekening mee moeten houden dat de huidige maatregelen verlengd worden, geldt formeel nog steeds de periode van vier weken vanaf 13 oktober. Om verenigingen een perspectief te bieden betreffende de competitie, komt het KNKV vandaag met een routekaart. Hierin is uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities gespeeld zouden kunnen worden.

In de routekaart wordt per week aangegeven hoe het competitieschema eruit komt te zien in de diverse categorieën. Er is voor gekozen om de vijf belangrijkste categorieën op te nemen. Alle overige klassen zullen een afgeleide worden van deze opzet. Deze detailuitwerking wordt gecommuniceerd als er helderheid over het startmoment is.

Trainingsintensiteit

Qua trainingsintensiteit is er voor de jeugd geen knelpunt, aangezien die nu zonder beperkingen mogen trainen. Voor senioren is in ieder geval in 2020 een periode van minimaal tien dagen waarin met weerstand getraind kan worden voldoende omdat deze groep ook nu actief mag zijn, met enige beperking. Voor een mogelijke start in 2021 wordt advies van de Medische Commissie afgewacht.

Start in december en januari

Indien er in december gestart kan worden, is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af te werken. Als er pas in januari gestart kan worden, dan zijn al snel afwijkende scenario’s nodig. Voor de Korfbal League zal dan in eerste instantie gespeeld worden in twee poules van zes. Voor de overige klassen geldt dat er vanaf januari een halve competitie zal worden gespeeld.

Uitwerking per categorie op hoofdlijnen

Korfbal League

Bij een startdatum van de competitie tot en met 19 december 2020 is het mogelijk om het volledige programma af te werken door drie wedstrijden te plannen gedurende de Challenge-periode en de finale te verschuiven naar 1 mei 2021. Vanaf januari kan dat niet meer.

Er zijn twee scenario’s onderzocht voor een verkorte competitie. Het spelen van een halve competitie en het spelen in twee poules van zes. De eerste variant blijkt minder geschikt door het verschil in uit en thuiswedstrijden en het ontbreken van een onderling resultaat. Twee poules van zes geeft een evenwichtige competitie met goede play-off mogelijkheden. In de andere klassen is door de groepsgrootte van acht deze optie niet mogelijk. Bij een startdatum vanaf februari is de enige optie het spelen van een halve competitie binnen de twee poules van zes.

Hoofdklasse

De Hoofdklassefinale senioren moet twee weken voor de Korfbal Leaguefinale plaatsvinden om tijd te hebben voor de play-down, dit lukt niet in elk scenario. Daarnaast moet er ruimte blijven voor de veldcompetitie. De overige Hoofdklassen zullen hiervan afgeleid worden.

Dames topklasse

Hier geldt hetzelfde als bij de Korfbal League.

Wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal

In 2020 worden er vier speelronden gespeeld, dat geeft nog enige tijd de ruimte om wedstrijden in te halen. Op moment dat de helft van de competitie nadert is dat niet meer realistisch en zal er een halve competitie gespeeld gaan worden.

Promotie- en degradatieregeling en start in februari

Op een later moment zal voor alle scenario’s de promotie- en degradatieregeling gepubliceerd worden. Na 6 februari kan er niet meer gestart worden en wordt er geen zaalcompetitie gespeeld. Uitzonderingen zijn de Korfbal League en Dames Topklasse, deze hebben 13 februari als laatste moment waarop nog gestart kan worden met de zaalcompetitie.

Eerst over de volle breedte trainen, dan competitie starten

“Met de routekaart brengen we voor onze verenigingen de mogelijkheden in kaart om een passende zaalcompetitie te bieden afhankelijk van de coronamaatregelen”, aldus bondsbestuurslid Erik Kraaij. Directeur Kees Rodenburg vult aan: “Deze routekaart sluit volledig aan bij die van de georganiseerde sport. Eerst weer over de volle breedte met tegenstander trainen en dan een start van de competitie. Daarna lonkt de opening van het clubhuis en herstel van het verenigingsleven. Mogelijk starten de topcompetities van teamsporten iets eerder. Dat zal dan wel onder strenge voorwaarden plaatsvinden.”

Vragen

De routekaart vind je hier.