Spelregelwijzigingen nieuwe seizoen

Met een nieuw korfbalseizoen voor de deur heeft het KNKV zoals ieder jaar ook de spelregels herzien. In dit bericht lees je de belangrijkste wijzigingen/verduidelijkingen. Het gehele aangepaste spelregelboek en toelichting kun je terugvinden op de site van het KNKV. 

  • De “duikregel” is geschrapt uit de spelregels. Dit betekent dat je mag duiken naar de bal mits je medespelers of scheidsrechter hiermee niet in gevaar brengt.
  • Een opzettelijke overtreding door de verdediging in de laatste minuut (of 25 seconden in geval van een schotklok) van het team dat een doelpunt achterstaat met als doel de bal te veroveren moet met een vrije worp danwel een strafworp afhankelijk van de aard van de overtreding.                          Het verdedigende team mag dan zelfs tweemaal een overtreding begaan tijdens de voorbereiding van de vrije worp om een strafworp te veroorzaken. Deze acties mogen niet automatisch als wangedrag worden beschouwd. Deze (opzettelijke) overtreding moeten worden gezien als “normaal” tactisch spel en niet als ‘onsportief handelen” of ‘wangedrag’. Het moet worden gezien als onderdeel van de gameplay van korfbal
  • Bij ‘kleine’ overtredingen door de verdediging wordt in principe geen spelhervatting toegekend als er voordeel mogelijk is. Voor wedstrijden met schotklok betekent dit de schotklok dan ook wordt gereset.
  • Het is niet toegestaan uit een uitbal direct te scoren. Dat houdt ook in dat als bij een uitbal de bal tegen de korf komt, de schotklok niet wordt gereset.
  • Bij een eventuele gele kaart ontvangt de speler in een wedstrijd met schotklok een tijdstraf van 4 minuten werkelijke speeltijd. De speler mag gedurende deze periode de bank niet verlaten en ook pas na 4 minuten een warming up of weer ingebracht worden. Verder kan een speler in een wedstrijd met schotklok niet 2 maar 3 gele kaarten krijgen (en dus 2 tijdstraffen). Op de derde gele kaart volgt direct een rode kaart. Als je als scheidsrechter een kaart geeft, zorg dan na de wedstrijd altijd dat je dit met de aanvoerders van de betreffende verenigingen afstemt, zodat de juiste persoon en de juiste code van overtreding op het DWF worden genoteerd. .
  • Een coach die in de wedstrijd een gele kaart krijgt mag daarna 4 minuten de bank niet verlaten, en verlies het recht om wissels of time-outs aan te vragen. Ook dit geldt alleen voor wedstrijden met een schotklok. De juryvoorzitter bewaakt de 4 minuten.