Wijzigingen bestuursbesluiten/regelementen KNKV

Ook dit seizoen heeft het KNKV weer enkele aanpassingen gedaan in de reglementen. Naast een aantal taalkundige aanpassingen – zo heten beslissingswedstrijden tegenwoordig play-off of play-down wedstrijden en is een spelerswisseling nu een spelersvervanging, zijn er ook enkele belangrijker zaken.

Spelersvervanging bij wedstrijden met schotklok (DOS 1 in de zaal)

Voor de wedstrijden in klassen met schotklok moeten, om de controle op een vervanging te vergemakkelijken, vervangingsgebieden worden aangebracht op de vloer buiten het speelveld; deze gebieden dienen als volgt te worden aangebracht: 1 m vanaf de zijlijn, tussen de bank en (zo dicht mogelijk bij) de middenlijn of de jurytafel (indien aanwezig). De afmeting van een vervangingsplaats is een rechthoek van 0,90 x 0,60 cm of een cirkel met een diameter van 0,90 cm.

De vervangende speler stelt zich in het voorgeschreven clubkostuum op langs de lange zijde van het speelveld waar de bank is geplaatst bij het vak waarin de speler die hij gaat vervangen zich bevindt.

Digitale spelerskaart en DWF

Voor de digitale spelerskaart zijn de volgende bepalingen van kracht:

 1. De vereniging dient er zorg voor te dragen dat daarop een goed gelijkende (nieuwe) pasfoto zichtbaar is.
  1. De geldigheidsduur van de spelerskaarten is vijf jaar;
  2. Indien van een speler naar het oordeel van de scheidsrechter geen goed gelijkende pasfoto aanwezig is op de spelerspas, mag deze zich op een andere wijze legitimeren. Deze legitimatie kan geschieden m.b.v. een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs), dat voorzien is van een goed gelijkende foto. De scheidsrechter maakt hiervan een aantekening op het mDWF. De vereniging dient vervolgens voor de volgende wedstrijd zorg te dragen voor een nieuwe foto.
  3. De digitale pasfoto dient via de Sportlink Club te worden ge-upload.
  4. De (jeugd)scheidsrechter is verplicht de spelerskaarten in tegenwoordigheid van de aanvoerders (of bij jeugdwedstrijden coaches) van beide ploegen te controleren. Hieronder wordt verstaan het vergelijken van de foto’s op de spelerskaarten met de spelers van de desbetreffende wedstrijd, alsmede het vergelijken van de namen op de spelerskaarten met die op het wedstrijdformulier.
  5. De controle moet ook plaatsvinden bij een invallende speler. Eventueel vindt deze controle pas in de rust of onmiddellijk na de wedstrijd plaats.

Coaches van jeugdteams willen jullie er voor zorgen dat de spelers allemaal een goede pasfoto op hun digitale spelerskaart hebben staan??!! Nieuwe pasfoto’s kun je mailen naar info@dos-westbroek.nl